top of page

הדרכות לאנשי מקצוע

סדנאות והרצאות לאנשי מקצוע בתחום שיקום עוברי חוק לשעבר:
ההכשרות של קאמבק מיועדות ​לגורמים מקצועיים האמונים על שיקום עוברי חוק לשעבר המנסים להשתלב בעולם התעסוקה כשחקן ייחודי בזירה השיקומית, תוך כדי למידה מתמדת של התמונה הרחבה והייחודית של האוכלוסייה, הצטבר אצלנו ב"קאמבק" ניסיון וידע רב שחשוב לנו להעביר הלאה. רק כך נוכל לגרום לשינוי רחב ומשמעותי.
 
למי מיועדות ההכשרות?
הרצאות וסדנאות העמותה מעניקות כלים והעשרה רלוונטית למגוון קהלים: רכזי תעסוקה, קציני מבחן, עובדים סוציאלים בלשכות הרווחה, עובדים בשירות בתי הסוהר, אנשי מקצוע, מתנדבים, בית משפט קהילתיים ומעסיקים.
 
נושאי סדנאות לאנשי מקצוע בתחום שיקום עוברי חוק:
· השפעת תחום התעסוקה על התהליך השיקומי.
· כלים בסיסיים לאבחון ראשוני והתחלת תהליך תעסוקתי.
· התמודדות עם החסמים הייחודיים לאוכלוסיית היעד
כל הכשרה מותאמת במיוחד לגורמים המקצועיים השונים ולצרכיהם.
 
להכשרות מספר פורמטים שונים:
· פרונטליים ו/או אינטרנטיים
· הרצאה בודדת ו/או סדרת מפגשים
· הדרכה פרטנית ו/או קבוצתי

לפרטים נוספים

Thanks for submitting!

כלים בסיסיים לאבחון ראשוני

והתחלת תהליך תעסוקתי

התמודדות עם החסמים

הייחודיים לאוכלוסיית היעד

השפעת תחום התעסוקה

על התהליך השיקומי

bottom of page