top of page

לפניכם כלי שמנגיש באופן מסודר את כל השלבים שיש להסדיר:

כרטיס יציאה מהכלא
מדריך פשוט לצעדים ראשונים בקהילה למשוחררים על מלא 

טרום שחרור

 אישור שהייה

2.

בירור חובות

1.

דיור בקהילה

3.

בקהילה

 • אישור שהייה:
  מסמך מזהה המונפק על ידי נציבות שב"ס עם השחרור של האסיר מהמאסר. מסמך זה משמש גם לזיהוי וגם לצורך מיצוי זכויות מול גורמים שונים כמו ביטוח לאומי, סיוע משפטי, הוצאה לפועל ועוד.
  לאסיר משוחרר שאבד לו המסמך, ניתן להשיג באמצעות שליחת מייל עם ייפוי כוח חתום וצילום ת.ז לנציבות שב"ס:

  בכתובת מייל : AnafRishum@ips.gov.il

  בטלפון:  074-7831092

  להורדת מסמך ייפוי כוח לנציבות שב"ס:

 • תעודת זהות:

  אסירים רבים משתחררים מכותלי בתי הכלא ללא תעודת זהות, שבלעדיה לא ניתן לבצע פעולות בסיסיות כאזרח ולממש זכויות. קיים נוהל חדש המאפשר לאסיר משוחרר להגיע ללשכות האוכלוסין וההגירה ללא תור, עם טופס אישור שהייה מהכלא ולהנפיק במקום תעודת זהות זמנית.

  חשוב לדעת שלצורך ההנפקה יש להצטייד ב-2 תמונות פספורט וכן לשלם באמצעות כרטיס אשראי סכום של 135 ש"ח.

  *בהצגת ״אישור השהייה״ ניתן להגיע ללא זימון תור ללשכת האוכלוסין

  לפרטים נוספים לגבי הנפקת תעודת זהות:

 • חשבון בנק פעיל:

  חשבון בנק הוא דבר בסיסי להתנהלות תקינה בחברה.

  מהמחקר שביצענו עולה כי לרוב האסירים המשוחררים בשחרור מלא אין חשבון בנק פעיל (החשבון מעוקל או שמעולם לא נפתח).

  בלי חשבון בנק פעיל, לא ניתן לקבל קצבאות, לקבל משכורת חוקית, לקבל פנקס צ'קים או אשראי וכו'. חשוב לפתוח חשבון בנק, על מנת להתנהל בצורה כלכלית תקינה.


  ההמלצה היא לפתוח חשבון בנק בבנק הדואר,

  חובה להגיע עם תעודת זהות תקינה (לא קרועה ובתוקף).

  פרטים נוספים: 

  טלפון 171

  1. היית במאסר או במעצר לפחות 6 חודשים, רצופים ומלאים.

  2. הגשת תביעה להבטחת הכנסה בחודש השחרור או בחודש שלאחר השחרור.

  3. אין לך הכנסות, או שיש לך הכנסות הנמוכות מסכום קצבת הבטחת הכנסה (כולל בת זוג)
   *חשוב שתהיה גישה לחשבון הבנק שרשום במערכת של ביטוח לאומי.

  מענק שחרור 

  ישנם זכויות רבות שביטוח לאומי מציע לאזרחי מדינת ישראל, כעת נתמקד מענק לאסיר משוחרר (הבטחת הכנסה) ניתנת לחודשיים והאדם צריך לעמוד  בקריטריונים הבאים :

       טופס תביעת הבטחת הכנסה 
  או להזמין תור ולהגיע לסניף הקרוב לביתך.

  הסדרת חובות קיימים בביטוח לאומי:

  לרוב האסירים המשוחררים קיימים חובות בדמי ביטוח, יש לברר את סכום החוב ובמידת הצורך להגיע להסדר תשלומים נוח, כולל הפחתת ריביות.

  חשוב לציין שביטוח לאומי גמיש מאוד להסדרת החובות שלו. 

  גישה קלה דרך האינטרנט:

  קבלת שם משתמש וקוד אישי לטלפון ולאינטרנט על מנת להתנהל ביתר ק