top of page

אדם ששילם את חובו לחברה ולא מצליח להיקלט בקהילה, מייצג בעינינו חיים אבודים. המשפחה שלו משלמת מחיר, החברה שלנו משלמת מחיר.
בקאמבק נותנים לעוברי החוק כלים להשתלבות מחדש. יד ביד, במרחב חם ומאיר פנים, מלווים הרכזים והמאמנים שלנו את המשתתפים אל מחוץ למעגלי הפשיעה; לתעסוקה יציבה ובעלת ערך; לחיים בעלי משמעות.

קידום ושילוב

עוברי חוק לשעבר

תוכניות קאמבק

העלאת מודעות

לא מעט מעסיקים חוששים להעסיק עוברי חוק לשעבר, גם כשמדובר בבעלי מוטיבציה כנה לשיפור חייהם. באמצעות שינוי השיח הציבורי נוכל להגיע ליותר מעסיקים שיאירו פנים לעוברי החוק לשעבר, ויקבלו אותם כעובדים חרוצים ומסורים לשורות הארגון שלהם.

מסביב לשולחן

אנו בקאמבק מאמינים בשיתוף פעולה בין כל הגורמים הקשורים לאוכלוסיית עוברי החוק. בתוכנית "מסביב לשולחן" אנו מפגישים את אנשי המקצוע על בסיס קבוע כדי להחליף רעיונות ולשפר את השירותים.

שפות ישראליות שונות

הן המשתתפים בתוכניות קאמבק והן הצוות המקצועי והמתנדבים המלווים אותם מבטאים את הקשת הישראלית הרחבה, נשים וגברים, יהודים וערבים, מכלל המגזרים. אנו מציעים ליווי ייעודי לדוברי ערבית, בני המגזר החרדי, ועולים חדשים.

קאמבק - מקדמים עוברי חוק לשעבר למען חברה בריאה יותר

"אנחנו רואים את האדם, לא את עבירת החוק שביצע"
(אוה שוורץ, מייסדת ויו"ר קאמבק)

כ-20,000 איש

משתחררים מהכלא ומשירות מבחן בכל שנה

לפי הסטטיסטיקה, כמחצית מהם ישובו אליו

אדם ששילם את חובו לחברה ולא מצליח להיקלט בקהילה, מייצג בעינינו חיים אבודים. המשפחה שלו משלמת מחיר, החברה שלנו משלמת מחיר.
בקאמבק נותנים לעוברי החוק כלים להשתלבות מחדש. יד ביד, במרחב חם ומאיר פנים, מלווים הרכזים והמאמנים שלנו את המשתתפים אל מחוץ למעגלי הפשיעה; לתעסוקה יציבה ובעלת ערך; לחיים בעלי משמעות.

השפעת תחום התעסוקה על התהליך השיקומי

כלים בסיסיים לאבחון ראשוני והתחלת תהליך תעסוקתי

התמודדות עם החסמים הייחודיים לאוכלוסיית היעד

תוכנית בארבעה שלבים:
1. הכשרה מקצועית בת 10 מפגשים

2. ציוות למשתתף פוטנציאלי

3. הדרכה אישית

4. מפגשי סופרויז'ן קבוצתיים

ריסטרט

לעוברי חוק לשעבר

תוכנית בארבעה שלבים:

1. הסדרת חובות ומיצוי זכויות
2. כלים לאיתור עבודה ושילוב בתעסוקה

3. ליווי אישי ליציבות תעסוקתית

4. קידום מקצועי ואישי

 

ליווי הוליסטי משלים לאורך כל התוכנית

bottom of page