top of page

חגי רזניק ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב ויו"ר הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון .

רזניק כיהן בשורה של תפקידים מרכזיים בניהם מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, מנכ"ל האמון על הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול ומנכ"ל רשות מקומית בנגב.

רזניק הוביל צוותים בין משרדיים רבים שהובילו לשינוי מציאות ופרסם חמישה ספרים שכולם עוסקים בשילובו של הפרט המודר בחברה .

חגי רזניק

ראש מכון ריפמן

bottom of page